IMPLICA-T

Escacs

Escacs

Per a aques curs, us proposem l’activitat extraescolar d’escacs, que podran fer els vostres fills sols, o bé en familia.

Els escacs ofereixen l’oportunitat d’estimular la ment dels alumnes des de ben petits. La naturalesa intel·lectual del joc ajuda a desenvolupar les capacitats intuïtives i estratègiques del nen/a en un entorn de respecte i aprenentatge. També contribueixen a l’augment de la capacitat d’atenció i concentració, a la millora del raonament lògic i de la memòria. Aprendre a estar en silenci ajuda a fomentar i reforçar l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incideix positivament en la millora del rendiment escolar.

Els escacs són un esport i un joc entre dos jugadors que es juga en un tauler de compartiments quadrats i en què cada jugador disposa, en començar la partida, de setze peces. Per tant, us proposem una activitat que és un joc i, com en qualsevol joc, l’objectiu és passar el temps mitjançant l’entreteniment i la diversió. I això, a la majoria, ens agrada, siguem grans o petits.

Inscripció Escacs

PER QUÈ ELS ESCACS?

D’entre tots els jocs, hem triat els escacs per molts motius. Vegem-ne alguns i descrivim què desenvolupem o aprenem mentre juguem:

  1. Respectar unes normes: els escacs, com molts d’altres jocs, es regeixen per unes regles que cal conèixer i respectar. Els pedagogs valoren positivament l’aprenentatge de normes arbitràries ja que aquestes regeixen una part important de la convivència en la vida adulta.
  2. Reflexionar, analitzar, preveure i decidir: cada tirada del joc és una decisió que cal prendre davant de diverses alternatives. Cal, doncs, reflexionar, analitzar les diverses opcions i triar-ne la millor, encara que això representi sacrificar una peça. Per tant, en jugar estem fent un exercici de lògica i, alhora, d’imaginació. Estem utilitzant i desenvolupant la capacitat matemàtica, no únicament mitjançant l’exercici de la lògica, sinó també perquè els moviments del joc obeeixen a patrons geomètrics i les peces tenen valors diferents, sigui en funció de la pròpia peça o de la seva posició. En aquest joc, els resultats no s’obtenen per atzar sinó gràcies a l’esforç i en cada partida el jugador es troba que ha de resoldre uns quants problemes.
  3. Estimular la memòria: les partides jugades constitueixen una experiència. El record dels encerts i dels errors de partides anteriors és un element important en l’aprenentatge.
  4. Estimular la capacitat d’atenció: quan juguem cal estar atents i no badar. I això, encara que no ens ho sembli, també s’aprèn. Amb els escacs, aprenem a estar en silenci, tranquils i quiets.
  5. Aprendre una nova codificació: l’anotació de jugades i la lectura de partides es fa amb l’ajut d’un llenguatge codificat que representa moviments i posicions concretes del joc. Això és una eina que ajuda a familiaritzar-nos amb els conceptes abstractes.
  6. Aprendre a cuidar i a estimar el material i a endreçar-lo: les peces s’han de treure curosament de la caixa i col·locar-les ben posades cadascuna al seu lloc per començar la partida. Durant el joc, a mesura que es van matant, s’ordenen al costat del tauler i quan la partida s’ha acabat cal col·locar-les a dins de la caixa, i després tancar-la.
  7. Un joc universal i per a tota la vida: als escacs juguen des dels nens fins a la gent gran. Per tant, aprendre’n ens proporcionarà un gaudi intel·lectual per sempre. I a més, ens permetrà relacionar-nos jugant, sense necessitat de la paraula, amb gent d’altres països.
  8. Un joc sense distinció de gènere: els contrincants poden ser de sexes diferents.
  9. Complement a l’escola. L’escola a introduït recentment els escas  i aquesta extraescolar permetrà que els nens i nenes puguin millorar el seu aprenentatge.

A QUI VA ADREÇADA?

Aquesta acitivitat va adreçada a nenes i nens a partir de de P5, i amb la possibilitat de fer-la conjuntament amb els pares

QUI IMPARTIRÀ L’EXTRAESCOLAR?

El curs l’impartiran professors de l’Escola Catalana d’Escacs, escola amb experiència ensenyant escacs a diferents centres escolars.

COM S’ORGANITZARÀ?

Aquesta activitat ocuparà una hora a la setmana i, en funció del nombre de nenes o nens que finalment s’hi apuntin, es constituiran un o més grups de 8 a 15 alumnes.
Semestralment, el professor d’escacs emetrà un informe d’actitud i de seguiment per a cada alumne.

DE QUIN MATERIAL DISPOSAREM?

Hi haurà un tauler metàl·lic de paret amb peces imantades que es quedarà a l’Escola. El professor d’escacs aportarà els taulers i les peces necessàries que deixarà a la nostra escola mentre duri el curs.

Descarregar “Per què fer Escacs” Per-que-fer-Escacs.pdf

 

Descarregar “Com fem les classes d'Escacs” Escacs-Com-fer-classes.pdf