IMPLICA-T

Ball de Carnestoltes i Concurs de Disfresses

Amb motiu del Carnestoltes, l’AMPA Manyanet les Corts, organitza un Ball amb Concurs de disfresses.

El Ball i Concurs de disfresses tindrà lloc el dissabte, 10 de febrer de 2024 al pati de l’Escola Pare Manyanet Les Corts.

Pretén escollir les disfresses més divertides, originals i elaborades d’entre tots els participants.

El Ball de Carnestoltes que és obert a tothom, participi o no al concurs de disfresses, començarà a les 17:00h y a les 18:00h hi haurà un berenar consistent en una xocolatada pels assistents.

Inscripció

L’única condició per poder presentar-se al concurs és estar vinculat directa o indirectament amb l’Escola Pare Manyanet Les Corts.

La inscripció al concurs és podrà realitzar fins el dimecres 7 de febrer de 2024.

Les inscripcions s’han de fer al formulari que trobareu al final de la pàgina. Qui no s’inscrigui en el termini previst podrà assistir al Ball però no podrà participar al Concurs de disfresses.

A l’arribada, a tots els participants se’ls donarà un número que serà amb el qual participaran i hauran de fer un posat al PhotoCall del Concurs. El número ha d’estar en tot moment a la vista del jurat per tal de poder fer la valoració correctament.

Els participants en el concurs de disfresses hauran d’arribar abans de les 18:00h

Categories del concurs

Menuts (nens i nenes fins a 5 anys)

 • Individual: d’1 a 4 components.
 • Comparses: 5 components o més.

Infantil (nens i nenes de 6 anys fins a 11 anys)

 • Individual: d’1 a 4 components.
 • Comparses: 5 components o més.

Juvenil i adults (la resta de participants)

 • Individual: d’1 a 4 components.
 • Comparses: 5 components o més.

Al moment de la inscripció s’haurà d’especificar la categoria dins de la qual es concursa.

Jurat

El jurat estarà format per un mínim tres i un màxim de cinc membres de la Junta de l’AMPA Manyanet Les Corts.

Hi haurà un jurat qualificador estàtic, situat al PhotoCall, i un jurat d’incògnit itinerant que estarà durant tot el ball observant els participants.

 • La puntuació final serà el resultat de la suma dels vots del jurat.
 • En cas d’empat en la puntuació màxima obtinguda per dos participants (individuals o comparses), es realitzarà per part del jurat, una nova puntuació fins a aconseguir el desempat.
 • El veredicte del jurat serà definitiu i inapel·lable.
 • El jurat, si així ho considera, pot declarar deserta alguna categoria si la qualitat de les propostes no mereixessin una mínima puntuació.

Cada membre del jurat valorarà l’originalitat de la disfressa, el disseny, el material amb què està confeccionada i la temàtica. També es valorarà que la disfressa sigui d’elaboració pròpia, així com els complements de la disfressa, el maquillatge i el pentinat:

 • Elaboració de la disfressa (de 0 a 20 punts)
 • Caracterització, maquillatge i perruqueria (de 0 a 10 punts)
 • Materials reciclats (de 0 a 10 punts)
 • Actitud durant el concurs (de 0 a 20 punts)
 • Posada en escena (de 0 a 20 punts)
 • Originalitat de la temàtica (de 0 a 20 punts)

Premis

L’entrega dels premis de totes les categories es durà a terme a partir de les 20:00h.

Per poder recollir el premi han d’estar presents la gran majoria dels components del grup. Si no, el premi es cedirà al següent classificat.

MenutsInfantilJuvenil i Adults
IndividualComparsaIndividualComparsaIndividualComparsa
1er40 €80 €40 €80 €40 €80 €
2on25 €50 €25 €50 €25 €50 €

Els premis seran vals de la botiga FNAC de l’import esmentat.

Observacions Generals

L’AMPA Manyanet Les Corts es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les presents bases si ho considera convenient, així com el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

La inscripció i participació en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases. El fet d’acudir a l’acte, implica cedir els drets d’imatge a l’AMPA Manyanet Les Corts per a fins propis de difusió.

Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir el correcte desenvolupament de l’acte.

En cap cas es podrà utilitzar material pirotècnic. Així mateix qualsevol tipus de conducta incívica suposarà la desqualificació i la no participació en el concurs, així com l’expulsió del recinte.

  Privacitat de les dades

  Per poder realitzar aquesta insccripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

  En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s’emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder gestionar la inscripció a l’activitat. Al enviar el formulari has d’acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d’inscripció a l’activitat Concurs de disfresses de Carnestoltes. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació en el transcurs de l'activitat.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i la teva voluntat de participar a l’activitat.
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts. Les teves dades es guardaran a SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

   

  Formulari d'Inscripció al Concurs de Disfresses del Ball de Carnestoltes

   

  Dades del concursant o capità del conjunt de participants:
   

   

  Dades de contacte (del pare, mare o tutor en el cas de menors):

   

  Dades de la resta de participants:

   

  Drets d'imatge:
  Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts dels participants esmentats en la inscripció on apareguin o siguin clarament identificables, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
  Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
   
  Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on els participants apareguin o siguin clarament identificables, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge dels participants que puguin derivar de la seva utilització.

   

  Altres informacions:
  He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

   

  Els camps marcats amb un * són obligaroris

  No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció.
  Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.