IMPLICA-T

Vocalia d’Ajudes i Orfandat

La vocalia d’Ajudes i Orfandat gestiona dos tipus d’ajudes:

AJUDES D’ORFANDAT

L’AMPA posa a disposició de les famílies una ASSEGURANÇA D’ORFENESA  que, en cas de pèrdua d’un progenitor/tutor, cobreix l’import del ensenyament reglat i les activitats complementàries dels alumnes a l’escola fins a segon de Batxillerat dels fills assegurats. L’assegurança, per tant, assegura la continuïtat del Projecte educatiu que hem triat per als nostres fills.

 

AJUDES DE L’AMPA

Són ajudes per a situacions transitòries per les quals pugui passar alguna familia associada i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries