IMPLICA-T

Concurs Literari de la Revista

 

L’AMPA Manyanet les Corts, organitza un Concurs Literari pels alumnes de secundària.

Participació

Les úniques condicions per poder presentar-se al concurs són estar cursant algun curs de secundària (ESO i Batxillerat) i que les famílies estiguin associades a l’AMPA.

Modalitat i tema

El tema és lliure i la modalitat és narració curta en català o castellà.

Els textos hauran de ser originals i amb una extensió mínima d’un full i màxima de tres fulls.

Format de presentació

Caldrà presentar dues còpies no signades del text en Word i lletra Arial de 12 punts, a doble espai.

Poseu un full amb el títol, nom,  cognoms, curs i grup de l’autor o autora dins d’un sobre petit i tancat amb el curs i el títol de la narració visible a fora.

En un sobre gran tancat, amb el curs i el títol de la narració visible a fora, poseu-hi les dues còpies del text i el sobre petit tancat que conté el nom, cognoms i curs de l’autor o autora.

Lliurament

Cal lliurar les composicions al Cap d’Estudis corresponent i no es retornaran un cop finalitzat el concurs.

El termini màxim de lliurament dels treballs és el dilluns 2 de març de 2020.

Jurat

El jurat estarà format per un grup de persones escollides per la redacció de la revista de l’AMPA.

Premis

S’estableixen els següents premis:

  • Un premi per al primer cicle de l’ESO (1er i 20n)
  • Un premi per al segon cicle de l’ESO (3er i 4art)
  • Un premi per a Batxillerat (1er i 2on)

El premi consistirà en una targeta regal per un valor de 50 Euros per cadascuna de les categories, així com la publicació de la composició a la revista de l’AMPA perquè tothom en gaudeixi.

El lliurament de premis es realitzarà el dia del’acte final dels Jocs Florals (Setmana de la Familia)

Observacions Generals

Els treballs premiats es publicaran a la revista de l’AMPA corresponent al 2on trimestre.

Tota presentació que no compleixi amb les normes quedarà automàticament desqualificada.

L’AMPA Manyanet Les Corts es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les presents bases si ho considera convenient, així com el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

La inscripció i participació en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.

Imatge de Tyler Nix a Unsplash