IMPLICA-T

Assemblea General

L’assemblea és l’òrgan suprem de govern de l’associació. Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (junta directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

 

 

Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària

Organització de l’assemblea general

L’assemblea té vàries funcions: ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació, obtenir informació i establir tot tipus de contactes informals; desenvolupar en els participants un sentiment de pertinença, de cohesió ambl’associació i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

Funcions de l’assemblea general

  • Des d’un punt de vista merament formal, les funcions de l’assemblea són:
  • Rebre informes de la junta directiva i d’altres òrgans escollits.
  • Debatre i aprovar el pla d’actuació i pressupost de l’associació.
  • Eventualment debatre i votar esmenes als estatuts de l’associació.
  • Debatre i votar temes d’objectius i estructura de la pròpia associació.
  • Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.

Elecció de la junta directiva o renovació

La junta directiva s’ha de triar durant l’assemblea. Els estatuts de l’associació especifiquen el procediment per portar a terme l’elecció així com la renovació dels càrrecs. Els càrrecs s’exerceixen sense cap tipus de remuneració econòmica.
El resultat de l’elecció s’ha de donar a conèixer en la mateixa assemblea i desprès a la resta de socis.