IMPLICA-T

Que és l’AMPA

L’AMPA de l’escola Manyanet Les Corts

Les sigles AMPA corresponen a “Associació de Mares i Pares d’Alumnes”.

Associació de Mares i Pares d’Alumnes  del Col·legi Pare Manyanet Les Corts” és l’entitat sense afany de lucre que està formada per les mares i pares dels alumnes de l’escola.

La missió de l’AMPA és representar els pares davant  l’escola, facilitar la comunicació i col·laboració de tota la comunitat educativa, col·laborar amb l’escola mitjançant el suport a les activitats que es realitzen i la presentació d’iniciatives pròpies.

L’AMPA és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies, transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola.

Participa en la presa de decisions de l’Escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

Informa als associats, edita una revista i organitza activitats.

Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és el de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els fills i les filles de les mares i pares associats.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

La participació amb l’AMPA és sempre desinteressada, ja que totes les activitats es fan des del voluntariat: implica cedir una part del nostre temps per tal de col·laborar amb l’objectiu final, que és la formació i educació dels nostres fills i  filles.

Qui forma part de l’AMPA?

Tots aquells que col·laboren econòmicament amb el finançament de les activitats organitzades per l’AMPA.

El preu de la quota s’estableix anualment i s’aprova a l’assemblea general de l’associació.