IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar de Patinatge

Període d’Inscripció

  • Fins al 20 de juny de 2021: nenes que actualment estan fent l’activitat i volen mantenir la plaça per al curs 2021-2022. A partir d’aquesta data la Vocalia de Patinatge podrà disposar de les places no confirmades per a noves patinadores
  • Fins al 5 de juliol de 2021: nenes que actualment no fan l’activitat. En aquest segon procés s’oferiran les places que quedin lliures. Les places es confirmaran a partir del 15 de juliol.

En tots dos casos, per formalitzar la matrícula cal enviar la inscripció signada per correu electrònic a patinatge@ampa.manyanet.es.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat esportiva durant tot l’any i a fer el pagament del preu total del curs. La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs.

El pagament, dividit en tres quotes, es girarà pel banc. Correspondran als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2021. Les patinadores que no siguin de l’Escola Pare Manyanet Les Corts tindran una quarta quota de 50 euros durant el mes de febrer de 2022. En cas de baixa de l’activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents a les quotes que faltin un cop notificada la baixa. El fraccionament de la quota només és per facilitar el pagament.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions .

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’una patinadora nova, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça en el corresponent equip fins a que es tanqui la inscripció dels actuals equips. En una nova inscripció, tindran prioritat les patinadores de l’escola en front de les de fora.

Equip necessari: Patins reglamentaris de quatre rodes, mallot oficial de l’equip i mallot per al festival de final de curs. Sense aquest equip mínim no es pot realitzar l’activitat.

Al setembre no hi haurà confirmació d’activitats per part de la Comissió d’Esports. En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres alumnes que estiguin en llista d’espera. En cas de baixa, no es retornen els imports corresponents a la quota d’inscripció.

Quotes aproximades

ACTIVITATTotal CursInscripció1ª Quota2ª Quota3ª Quota4ª Quota
Patinatge Alumnes Manyanet
(Al corrent de pagament AMPA)
370,00 €50,00 €100,00 €100,00 €120,00 €
Patinatge Alumnes
altres escoles
420,00 €50,00 €100,00 €100,00 €120,00 €50,00 €

Quotes estimades. El fraccionament de la quota només és per facilitar el pagament. La quota anual de la temporada vinent s’aprovarà a l’assemblea anual de la vocalia durant el mes de setembre tenint en compte el número de matriculacions

La quota d’inscripció i reserva de plaça es farà efectiva en el moment de la confirmació de la plaça amb un termini màxim de 7 dies, especificant el nom de la patinadora.

Privacitat de les dades

Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s’emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l’activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d’acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d’inscripció a l’extraescolar de Patinatge. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i l’execució de la relació contractual de l’activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts – Vocalia de Patinatge. Les teves dades es guardaran a SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

 

Formulari d'Inscripció a l'activitat extraescolar de Patinatge

 

Dades de la patinadora:
 

 

Drets d'imatge:
Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts de la patinadora on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
 
Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on la patinadora aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge de la patinadora que puguin derivar de la seva utilització.

 

Dades de contacte del pare, mare o tutor:

 

Domiciliació bancària:
(Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar per part de l'AMPA Manyanet Les Corts al compte facilitat)

 

Altres informacions:
He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

 

 

Els camps marcats amb un * són obligaroris

No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció des d'on la podràs descarregar.
Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.