IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar de Pàdel

Període d’Inscripció

  • Fins al 23 de juny de 2021: nens i nenes que actualment estan fent l’activitat i volen mantenir la plaça per al curs 2021-2022. A partir d’aquesta data la Vocalia de  Pàdel podrà disposar de les places no confirmades per a nous jugadors
  • Del 23 al 30 de juny de 2021: nens i nenes que actualment no fan l’activitat. En aquest segon procés s’oferiran les places que quedin lliures.

En tots dos casos, per formalitzar la matrícula cal entregar la inscripció signada a consergeria de l’escola.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat esportiva durant tot l’any i a fer el pagament tant de la quota d’incripció com la resta de quotes.  La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs.

L’activitat la gestionarà íntegrament l’Escola Club Pàdel Manyanet, escola amb experiència ubicada al nostre centre escolar. És per això que cedirem les vostres dades a l’Escola Club Pàdel Manyanet per tal que puguin gestionar correctament l’activitat. Endemés, ells mateixos s’encarregaran d’efectuar el cobrament de l’activitat.

El pagament, dividit en tres quotes, es girarà pel banc. La primera correspondrà a la inscripció (juny 2021) i les altres correspondran als trimestres (gener 2022, abril 2022). El pagament de la quota completa de tot el curs tindrà un descompte del 5%. En cas de baixa d’una activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents als trimestres que faltin un cop notificada la baixa. El fraccionament només és per facilitar el pagament. La devolució d´un rebut per causes alienes a l’AMPA i a l’Escola Club de Pàdel Manyanet, comporta comissió bancaria.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions. També caldrà estar al corrent de pagament amb els rebuts de l’Escola Club Pàdel Manyanet.

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’un jugador nou, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça en el corresponent grup fins a que es tanqui la inscripció dels actuals grups. En una nova inscripció, tindran prioritat els jugadors de l’escola en front dels de fora. L’AMPA Manyanet Les Corts i l’Escola Club Pàdel Manyanet han de confirmar que hi ha places per poder realitzar l’activitat.

Al setembre hi haurà confirmació del dia i hora adjudicat a l´alumne per part de  l’Escola Club Pàdel Manyanet. En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres alumnes que estiguin en llista d’espera. En cas de baixa, es cobraran les despeses de gestió de la baixa, que corresponen a 1 mes d´activitat.

L’inici de les activitats serà el 20 de setembre de 2021 i la finalització e 22 de juny de 2022.

Equipació: En el moment de la inscripció se’entregarà gratuïtament el pantaló o la faldilla  i la samarreta de l’Escola Club Pàdel Manyanet. Opcionalment es podrà comprar la dessuadora (Preu dessuadora: 20 Euros).

Descomptes: El pagament anual per la inscripció al mes de juny té un 5% de descompte. Addicionalment hi ha descomptes NO acumulables del 10% per família nombrosa (cal fotocòpia del llibre de família) i 15% per germà d’alumne i 20% per segona classe setmanal.

Quotes aproximades

Migdia

PÀDEL MIGDIA
Alumnes Escola
Total CursInscripció1er Trim. (Gener)2on Trim. (Abril)
Anual Juny (-5%)430,00 €430,00€
Anual Juny (-5%) i Família nombrosa (-10%)385,00 €385,00 €
Anual Juny (-5%) i com a 2on germà (-15%)360,00 €360,00 €
Anual Juny (-5%) i 2ona classe setmanal (-20%)340,00 €340,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora)450,00 €450,00€
Anual Setembre (regal dessuadora) i Família nombrosa (-10%)405,00 €405,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora) i com a 2on germà (-15%)385,00 €385,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora) i 2ona classe setmanal (-20%)360,00 €360,00 €
Trimestral Juny o Setembre450,00 €150,00 €150,00 €150,00 €
Trimestral Juny o Setembre i Família nombrosa(-10%)405,00 €135,00 €135,00 €135,00 €
Trimestral Juny o Setembre i com a 2on germà (-15%)390,00 €130,00 €130,00 €130,00 €
Trimestral Juny o Setembre i 2ona classe setmanal (-20%)360,00 €120,00 €120,00 €120,00 €

Tarda

PÀDEL TARDA
Alumnes Escola
Total CursInscripció1er Trim. (Gener)2on Trim. (Abril)
Anual Juny (-5%)500,00 €500,00€
Anual Juny (-5%) i Família nombrosa(-10%)450,00 €450,00 €
Anual Juny (-5%) i com a 2on germà (-15%)420,00 €420,00 €
Anual Juny (-5%) i 2ona classe setmanal (-20%)395,00 €395,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora)525,00 €525,00€
Anual Setembre (regal dessuadora) i Família nombrosa(-10%)475,00 €475,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora) i com a 2on germà (-15%)450,00 €450,00 €
Anual Setembre (regal dessuadora) i 2ona classe setmanal(-20%)420,00 €420,00 €
Trimestral Juny o Setembre525,00 €175,00 €175,00 €175,00 €
Trimestral Juny o Setembre i Família nombrosa(-10%)480,00 €160,00 €160,00 €160,00 €
Trimestral Juny o Setembre i com a 2on germà (-15%)450,00 €150,00 €150,00 €150,00 €
Trimestral Juny o Setembre i 2ona classe setmanal(-20%)420,00 €140,00 €140,00 €140,00 €

La quota anual de la temporada vinent s’aprovarà a l’assemblea anual de la vocalia tenint en compte el número de matriculacions. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

Privacitat de les dades

Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció a l'extraescolar de Pàdel. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relación contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts - Vocalia de Pàdel. Les teves dades es guardaran a  SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. Cedirem les teves dades a l’Escola Club de Pàdel Manyanet per tal que puguin gestionar correctament l’activitat. L’Escola Club de Pàdel Manyanet s'encarregarà d’efectuar el cobrament de l’activitat. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

 

Formulari d'Inscripció a les activitats extraescolars de Pàdel

 

Dades del jugador/a:
 
 

 

Drets d'imatge:
Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del jugador o jugadora on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
 
Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on el jugador o jugadora aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge del jugador o jugadora que puguin derivar de la seva utilització.

 

Horaris:

 

Dades de contacte del pare, mare o tutor:

 

Domiciliació bancària:
(Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar per part de l'Escola Club de Pàdel Manyanet al compte facilitat)

 

Documentació a adjuntar del jugador (Tamany màxim 2MB per cada arxiu):

 

Altres informacions:
(Consenteixo la cessió de les dades que consten en aquest formulari a l'Escola Club de Pàdel Manyanet)
He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

 

Els camps marcats amb un * són obligaroris

No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció des d'on la podràs descarregar.
Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.