IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar de Futbol

Període d’Inscripció

  • Entre el 17 i el 20 de juny de 2021: Des del 17 de juny de 2021 (a les  00:00), fins el 20 de juny (a les 23:59): tant pels nens i nenes que actualment estan fent l’activitat (i volen mantenir la plaça per el curs vinent), com pels nens i nenes que actualment no fan l’activitat i vulguin inscriure’s pel curs vinent (desde 2n de primària fins 2n batxillerat).
    Els nens i nenes que actualment estiguin fent l’activitat tenen prioritat d’inscripció.

Un cop finalitzat el període, ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar-vos l’estat de la reserva.

Per formalitzar la matrícula cal entregar la inscripció signada als Delegats de cada equip o a Consergeria de l’escola a nom de la Vocalia de Futbol Sala.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat esportiva durant tot l’any i a fer el pagament tant de la quota d’incripció  com la resta de quotes.  La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs

El pagament, dividit en DOS quotes, es girarà pel banc. El fraccionament en DOS quotes, només és per facilitar el pagament.

La primera quota correspondrà a la inscripció i es carregarà al mes de SETEMBRE de 2021, sempre i quan es pugui realitzar l’activitat amb certa normalitat. La segona quota es carregarà al mes de FEBRER 2022. Si no es pot començar al setembre, els cobraments s’aniran adaptant segons calendari.

En cas de baixa del jugador de l’activitat durant el curs, es cobrarà igualment las quotes que faltin un cop notificada la baixa.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions .

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’un jugador nou, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça en el corresponent equip fins a que es tanqui la inscripció dels actuals equips. En una nova inscripció, tindran prioritat els jugadors de l’escola en front dels de fora.

En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres infants que estiguin en llista d’espera.

Quotes aproximades

ACTIVITATTotal Curs1ª Quota2ª Quota
Futbol alumnes Escola250,00 €125,00 €125,00 €
Futbol Resta350,00 €175,00 €175,00 €

Quotes estimades. La quota anual de la temporada s’aprovarà a l’assemblea anual de la vocalia. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

És obligatori realitzar els entrenaments i assistir als partits amb l’equipació oficial.

EquipacióTotalSamarretaPantalóMitjonsPitrall
Entrenament32,00 €8,00 €8,00 €8,00 €8,00 €
Oficial Partits48,00 €30,00 €10,00 €8,o0 €

Privacitat de les dades

Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat
.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció a l'extraescolar de Futbol. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relación contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts - Vocalia de Futbol. Les teves dades es guardaran a  SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

 

Formulari d'Inscripció a les activitats extraescolars de Futbol

 

Dades del jugador/a:
 
 

 

Drets d'imatge:
Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del jugador o jugadora on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
 
Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on el jugador o jugadora aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge del jugador o jugadora que puguin derivar de la seva utilització.

 

Dades de contacte del pare, mare o tutor:

 

Domiciliació bancària:
(Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar per part de l'AMPA Manyanet Les Corts al compte facilitat)

 

Documentació a adjuntar del jugador (Tamany màxim 2MB per cada arxiu):

 

Altres informacions:
He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

 

Els camps marcats amb un * són obligaroris

No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció des d'on la podràs descarregar.
Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.