IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar de Natació

Període d’Inscripció

  • Fins setembre de 2021: tenen preferència els nens i nenes que actualment estan fent l’activitat. A partir del setembre es confirmaran les places.

Per formalitzar la matrícula cal entregar la inscripció signada a consergeria de l’escola.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat esportiva durant tot l’any i a fer el pagament del preu total del curs.  La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs

El pagament, dividit en tres quotes, es girarà pel banc. Correspondran als tres trimestres (novembre 2021, febrer 2022 i abril 2022). En cas de baixa d’una activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents als trimestres que faltin un cop notificada la baixa. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions .

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’un nedador nou, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça en el corresponent grup fins a que es tanqui la inscripció dels actuals grups. En una nova inscripció, tindran prioritat els nedadors de l’escola en front dels de fora.

Al setembre no hi haurà confirmació d’activitats per part de la Comissió d’Esports. En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres infants que estiguin en llista d’espera. En cas de baixa, no es retornen els imports corresponents a la quota d’inscripció.

Horaris

Els horaris provisionals per al curs 2021-2022 són:

MIGDIES  de 13:00 a 14:00 hores (pensat per a nens i nenes fins a 6è de primària) i  TARDES de 18:45 a 20:30 hores (pensat per a nens i nenes més grans).

Quotes aproximades

ACTIVITATTotal Curs1ª Quota2ª Quota3ª Quota
Natació alumnes Escola345,00 €115,00 €115,00 €115,00 €
Natació Resta405,00 €135,00 €135,00 €135,00 €

(*) A data d’avui aquests imports i la seva periodicitat estan subjectes a la normal posada marxa de la temporada i a la seva aprovació en Assemblea.
(**) Aquestes quotes no inclouen la llicència federativa.

Quotes estimades. La quota anual de la temporada vinent s’aprovarà a l’assemblea anual de la vocalia tenint en compte el número de matriculacions. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

Privacitat de les dades

Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció a l'extraescolar de Natació. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relación contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts - Vocalia de Natació. Les teves dades es guardaran a  SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

 

Formulari d'Inscripció a les activitats extraescolars de Natació

 

Dades del nedador o nedadora:
 

 

Drets d'imatge:
Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del nedador o nedadora on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
 
Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on el nedador o nedadora aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge del nedador o nedadora que puguin derivar de la seva utilització.

 

Dades de contacte del pare, mare o tutor:

 

Domiciliació bancària:
(Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar per part de l'AMPA Manyanet Les Corts al compte facilitat)

 

Documentació a adjuntar del nedador o nedadora (Tamany màxim 2MB per cada arxiu):

 

Altres informacions:
He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

 

Els camps marcats amb un * són obligaroris

No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció des d'on la podràs descarregar.
Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.