IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar de Bàsquet

Període d’Inscripció

 • Fins al 21 de juny de 2024: nens i nenes que actualment estan fent l’activitat i volen mantenir la plaça per al curs 2024-2025 i pels nens i nenes del 2017 que faran 2on i començaran a l’escola de bàsquet.
  A partir d’aquesta data la Vocalia de  Bàsquet podrà disposar de les places no confirmades per a nous jugadors
 • A partir del 22 de juny de 2024: nens i nenes que actualment no fan l’activitat. En aquest segon procés s’oferiran les places que quedin lliures.

En tots dos casos, per formalitzar la matrícula cal entregar la inscripció signada als Delegats de cada equip o a Consergeria de l’escola a nom de la Vocalia de Bàsquet.

Requisits

Els alumnes del Col·legi Pare Manyanet, per poder fer ús d’aquells serveis que l’AMPA Manyanet Les Corts organitza, han de ser membres de l’Associació.
A més, arran dels canvis aprovats en els Estatuts de l’AMPA Manyanet Les Corts a l’assemblea ordinària de desembre de 2022, cal que els alumnes portin associats, al menys, dos cursos complets a l’AMPA Manyanet Les Corts, excepte quan els alumnes portin menys de dos cursos complets al Col·legi.
Els nens i nenes que no siguin alumnes del Col·legi Pare Manyanet, poden fer ús dels serveis que l’AMPA Manyanet Les Corts organitza sense ser membres de l’Associació.

Si el curs 2024-2025 algun alumne o alumna del Col·legi Pare Manyanet vol fer alguna activitat extraescolar i no pertanyia a l´AMPA Manyanet Les Corts els últims dos anys, excepte quan porti menys de dos cursos complets al col·legi, s´acceptarà de manera EXCEPCIONAL la seva inscripció tot i que només porti un any donat d’alta a l’AMPA. També s´acceptarà de manera EXCEPCIONAL la inscripció d’aquells alumnes que no siguin de l’AMPA donant-se d´alta a l’AMPA Manyanet Les Corts amb retroactivitat el curs 2023-2024 .

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions.

Per seguir jugant en el C. B. Manyanet Les Corts i a qualsevol altra club caldrà estar al dia dels pagaments de la temporada anterior ja que la Federació paralitza tota nova fitxa de qualsevol jugador amb deutes econòmics de temporades anteriors.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat esportiva durant tot l’any i a fer el pagament de totes les quotes corresponents.  La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs.

El pagament, dividit en tres quotes, es girarà pel banc. El fraccionament només és per facilitar el pagament. La primera correspondrà a la confirmació de la plaça (juliol 2024) i les altres seran al novembre de 2024 i al febrer de 2025. En cas de baixa de l’activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents als trimestres que faltin un cop notificada la baixa.

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’un jugador nou, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça en el corresponent equip fins a que es tanqui la inscripció dels actuals equips. En una nova inscripció, tindran prioritat els jugadors que siguin alumnes de l’escola en front dels de fora.

Al setembre no hi haurà confirmació d’activitats per part de la Comissió d’Esports. En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres infants que estiguin en llista d’espera. En cas de baixa, no es retornen els imports corresponents a la inscripció.

Quotes aproximades

ACTIVITATQuota AnualInscripció
(Juliol 2024)
1ª Quota
(Novembre 2024)
2ª Quota
(Febrer 2025)
Bàsquet 2on PRI
(Alumnes Escola)
375,00 €140,00 €145,00 €90,00 €
Bàsquet 2on PRI
(resta)
425,00 €140,00 €165,00 €120,00 €
Bàsquet 3er PRI a 2on Batx
(Alumnes Escola)
475,00 €165,00 €170,00 €140,00 €
Bàsquet 3er PRI a 2on Batx
(resta)
525,00 €175,00 €190,00 €160,00 €

La quota anual de la temporada s’aprovarà a l’assemblea anual de la vocalia.

El fraccionament només és per facilitar el pagament

Formalització de la inscripció

Per formalitzar la inscripció necessitem tres documents diferents: el full d’inscripció, la fitxa federativa i el Certificat Mèdic Esportiu.

Descarregueu els fulls que necessiteu segons les pautes que us indiquem, empleneu-los i feu-nos-els arribar mitjançant el Delegat de l’equip.

1. Full d’inscripció

Cal que ompliu el formulari que trobareu a continuació. Aquest us generarà un fitxer PDF amb les vostres dades que haureu d’imprimir i signar per entregar-li al vostre Delegat d’equip a l’inici de curs o bé a Consergeria de l’escola.

Farem seguiment de les inscripcions realitzades des de la web.

2. Fitxa Federativa

La Federació Catalana de Bàsquet emet cada any un format actualitzat de les llicències dels jugadors. Actualment es fa via APP (que cal instal·lar-se des de les botigues d’Android o Apple) amb els codis que seran facilitats via els delegats/des dels equips.

3. Certificat Mèdic Esportiu

De Premini a Cadet el certificat té una durada bianual. Els jugadors nous el necessiten i els jugadors que el van tramitar la temporada anterior, no. En cas de dubte podeu consultar si el necessiteu al vostre Delegat que tindrà la informació de tot l’equip .

De Júnior a Sénior s’ha de tramitar cada any.

Sapigueu que la “prova d’esforç” no és obligatòria per poder tramitar la llicència. Aquesta prova fa variar radicalment el cost de la revisió.

Donat que la federació encara no disposa dels models de certificat mèdic esportiu de la temporada vinent, no serà necessari per fer l’inscripció. En el moment que disposem d’ell i ens indiquin si és o no obligatori us el farem arribar via delegats perquè el aquells pares que el vulguin fer als seus fills i filles ho puguin fer

  Privacitat de les dades

  Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

  En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat

  .

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció a l'extraescolar de Bàsquet. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades: Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relació contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts - Vocalia de Bàsquet. Les teves dades es guardaran a  SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. Cedirem les teves dades a la Federació Catalana de Bàsquet per tramitar la corresponent llicència federativa així com la participació en els diferents partits i/o esdeveniments. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

  Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

   

  Formulari d'Inscripció a les activitats extraescolars de Bàsquet

   

  Dades del jugador/a:
   
   

   

  Drets d'imatge:
  Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del jugador o jugadora on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
  Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
   
  Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on el jugador o jugadora aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge del jugador o jugadora que puguin derivar de la seva utilització.

   

  Autorització per marxar sol:
  L’AMPA Manyanet Les Corts només permet la sortida sol de les seves activitats extraescolars una vegada finalitzades als alumnes a partir de 1er de ESO, i per fer-ho caldrà que el pare/mare o tutor legal ho autoritzi.
  En el cas que vulgueu que el vostre fill o filla torni sol a casa després de l'activitat extraescolar de Bàsquet, cal que ho autoritzeu. En cas que canvieuï de parer durant el curs ens ho haureu de notificar per escrit.
   
  Autoritzo a que el/la meu/meva fill/a pugui marxar sol/a de l’activitat extraescolar de Bàsquet en cas que no el/la puguem venir a recollir personalment, eximint tant a l'Escola com a l’AMPA Manyanet les Corts i la seva Vocalia de Bàsquet de qualsevol responsabilitat.

   

  Dades de contacte del pare, mare o tutor:

   

  Domiciliació bancària:
  (Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar per part de l'AMPA Manyanet Les Corts al compte facilitat)

   

  Documentació a adjuntar del jugador (Tamany màxim 1MB per cada arxiu):

   

  Altres informacions:

   

   

  Els camps marcats amb un * són obligaroris

  No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció.
  Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris al Delegat de l'equip.